ALATI BREZJE


INVESTICIJA U MATERIJALNU IMOVINU POVEZANA S PROŠIRENJEM KAPACITETA POSTOJEĆE POSLOVNE JEDINICE - CNC VERTIKALNI
OBRADNI CENTAR

Na dan 15.12.2017. godine obrt ALATI BREZJE u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting
započela je s provedbom projekta:
“ Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice - cnc vertikalni obradni centar „
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:
Cilj ovog projekta je povećanje učinkovitosti i jačanje tehnološke baze.

Specifični cilj projekta:
Modernizacija proizvodnje

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: “ Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice - cnc vertikalni obradni centar „
Trajanje: 6 mjeseci
Vrijednost projekta:  466.000,00 kuna
EU sufinanciranje:  300.000,00kuna
Korisnik: ALATI BREZJE - Obrt za proizvodnju alata,metalnih,plastičnih i gumenih proizvoda

Očekivani rezultati provedbe:
Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
Povećanje prodajnih prihoda
Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
Povećanje proizvodih kapaciteta

SAŽETAK:
Ovaj projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“
Kontakt osoba:
Berislav Bernardić ; +385 1 332 3337; berislav@alati-brezje.hr, http://www.alati-brezje.hr
za više informacija: www.strukturnifondovi.hr